E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Vecākas olimpiādes
V e c ā k a s   o l i m p i ā d e s

> 2016./2017. m. g.
> 2015./2016. m. g.

OLIMPIĀDES, ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI 2016./2017.m.g
A  P  S  V  E  I   C   A   M  !!!!
  RĪGAS PILSĒTAS OLIMPIĀDES
PRIEKŠMETS VIETA SKOLĒNS, KLASE
BIOLOĢIJA 9.-12. kl. 2. vieta
3. vieta
Antons Basovs, 12.a
Elizabete Titāne, 9.c
FIZIKA 9.-12. kl. 3. vieta
atzinība
atzinība
Ivans Ņilovs, 11.a
Patrīcija Považnaja, 9.a
Eduards Gaņkins, 10.a
INFORMĀTIKA (PROGRAMMĒŠANA) 9.-12. kl 1. vieta
3. vieta
Eduards Gaņkins, 10.a
Sergejs Protčenko, 11.a
ĶĪMIJA 9.-12. kl 2. vieta Daniils Smoļačenko, 10.b
MATEMĀTIKA 5.-8. kl. 2. vieta
2. vieta
2. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
atzinība
atzinība
atzinība
atzinība
Felikss Regzdiņš, 5.a
Poļinai Taņina, 5.d
Katarina Vekslere, 5.d
Poļina Studilova, 6.d
Ivans Kravcevs, 8.b
Artjoms Grišuņins, 8.b
Alisa Loza, 5.d
Darijs Ņesterovičs, 6.a
Jaroslavss Podimins, 8.a
Marija Tulovska, 8.c
MATEMĀTIKA 9.-12. kl. 3. vieta
3. vieta
atzinība
Ivans Ņilovs, 11.a
Eduards Gaņkins, 10.a
Marks Isajevs, 10.a
ĢEOGRĀFIJA 10.-12. kl. 2. vieta Mihails Korčevskis, 10.a


  RĪGAS PILSĒTAS ATKLĀTĀS OLIMPIĀDES
PRIEKŠMETS VIETA SKOLĒNS, KLASE
KRIEVU VALODA UN LITERATŪRA 8.-12. kl 3.vieta
3.vieta
Krista Eigusa, 11.a
Diāna Auziņa, 12.a


  LATVIJAS VALSTS OLIMPIĀDES
PRIEKŠMETS VIETA SKOLĒNS, KLASE
INFORMĀTIKA (PROGRAMMĒŠANA) 9.-12. kl atzinība
Eduards Gaņkins, 10.a
Matemātika 9.-12. kl 3. vieta
Eduards Gaņkins, 10.a
  LATVIJAS ATKLĀTĀS OLIMPIĀDES
PRIEKŠMETS VIETA SKOLĒNS, KLASE
Matemātika 3.vieta
atzinība
Eduards Gaņkins, 10.a
Felikss Regzdiņš, 5.a


  RĪGAS PILSĒTAS IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 2016./2017.m.g.
PAKĀPE, Sekcija SKOLĒNS, KLASE TĒMA SKOLOTĀJS
II. pakāpe
BIOLOĢIJA
Elīna Surkeviča, 11.a
Irina Pušņenkova, 11.a
Aleksandrs Sidļaruks, 11.a
Konservantu esamības pārbaude jogurtos ar pelējuma sēņu palīdzību
Svetlana Mutjeva
II. pakāpe
ANGĻU VALODA
Karīna Borodina, 11.a
Analysis of Enllish neologisms
Angļu valodas jaunvārdu analīze
Nadežda Šubņikova


  STĀRPTAUTISKĀS MATEMĀTISKAS SPĒLES "ATBALSTA PUNKTS"
KRIEVIJA, SANKTPĒTERBURGA


22.-23. oktobrī mūsu skolēnu komanda piedalījās starptautiskajās matemātiskās spēlēs "Atbalsta punkts", kuras notika Sanktpēterburgā, uz Liceja Nr.144 pamata.
Komanda sastāvēja no pieciem 10.a. klases skolniekiem, kuri kopā ar savu kapteini Mihailu Korčevski cīnījās par labāko vietu starp vairāku Krievijas skolu komandām.
Vizītes laikā mūsu skolas delegācija satikās ar Liceja nr.144 skolēniem un skolotājiem un apmeklēja mācību stundas, kā arī bija sagaidīta ar kultūras programmu.
Paldies visiem, kas palīdzēja ceļojuma organizēšanā un komandas sagatavošanā, īpaši matemātikas skolotājai Romualdai Gavšinai!
OLIMPIĀDES, ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI 2015./2016.m.g
A  P  S  V  E  I   C   A   M  !!!!
  RĪGAS PILSĒTAS OLIMPIĀDES
PRIEKŠMETS VIETA SKOLĒNS, KLASE
BIOLOĢIJA 9.-12. kl. 3. vieta Antons Basovs, 11.a
FIZIKA 9.-12. kl. 3. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
atzinība
Artūrs Aleksandrovičs, 12.a
Arkādijs Gribačovs, 10.a
Dmitrijs Ciruks, 10.a
Ivans Ņilovs, 10.a
Eduards Gaņkins, 9.a
ĢEOGRĀFIJA 10.-12. kl. 2. vieta Mihails Kļanins, 12.a
INFORMĀTIKA (PROGRAMMĒŠANA) 9.-12. kl 2. vieta
3. vieta
atzinība
Sergejs Protčenko, 10.a
Artūrs Aleksandrovičs, 12.a
Eduards Gaņkins, 9.a
ĶĪMIJA 9.-12. kl 3. vieta
3. vieta
atzinība
atzinība
Mihails Korčevskis, 9.a
Artjoms Novickis, 12.a
Eduards Gaņkins, 9.a
Artūrs Aleksandrovičs, 12.a
LATVIEŠU VALODA(mazākum.izg.pr.) 7.-8. kl atzinība
atzinība
Patrīcija Považnaja, 8.a
Sofija Belova, 8.c
MATEMĀTIKA 5.-8. kl 3. vieta
3. vieta
3. vieta
atzinība
atzinība
Polina Studilova, 5.d
Jaroslavs Podimins, 7.a
Marija Tulovska, 7.c
Varvara Dvoiņikova, 5.a
Ivans Kravcevs, 7.b
MATEMĀTIKA 9.-12. kl 1. vieta
3. vieta
atzinība
Eduards Gaņkins, 9.a
Artūrs Aleksandrovičs, 12.a
Marks Isajevs, 9.a
VĒSTURE 9.kl. 3. vieta Mihails Korčevskis, 9.a


  LATVIJAS VALSTS OLIMPIĀDES

PRIEKŠMETS VIETA SKOLĒNS, KLASE
INFORMĀTIKA (PROGRAMMĒŠANA) 9.-12. kl 3. vieta
3. vieta
atzinība
Artūrs Aleksandrovičs, 12.a
Eduards Gaņkins, 9.a
Sergejs Protčenko, 10.a
MATEMĀTIKA 3. vieta Eduards Gaņkins, 9.a
Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā KSIM 2016
3.vieta, fināls

Artūrs Aleksandrovičs, 12.a
Sergejs Protčenko, 10.a
Eduards Gaņkins, 9.a
Latvijas 43.atklātā matemātikas olimpiāde 2. vieta
2. vieta
atzinība
Eduards Gaņkins, 9.a
Artūrs Aleksandrovičs, 12.a
Maksims Grišunins, 9.a  STĀRPTAUTISKĀ SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE, LIETUVA, ŠAUĻI
PRIEKŠMETS/Vadītājs SKOLĒNS, KLASE TĒMA
MATEMĀTIKA
Romualda Gavšina
Mihails Korčevskis, 9.a
Marks Isajevs, 9.a
Mathematical fractals
MATEMĀTIKA
Romualda Gavšina
Ivans Volodins, 7.b
Artjoms Grišunins, 7.b
The Mobius Strip and Its Secrets
MATEMĀTIKA
Romualda Gavšina
Ivans Kravcevs, 7.b
Agata Kuzņecova,
Klara Kuzņecova,
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichel and his Box Principle (or Pigeonhole Principle)
MATEMĀTIKA
Jeļena Kovaļčuka
Dmitrijs Ciruks, 10.a
Graphs
MATEMĀTIKA Ivans Žuks, 12.a
Iļja Tjagunovs, 12.a
Pensions plans profitability  LATVIJAS VALSTS JAUNO PIANISTU 19. FESTIVĀLS - KONKURSS
(vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi)
PRIEKŠMETS/Skolotājs VIETA SKOLĒNS, KLASE
Klavierspēle
Jeļena Treijere
I pakāpe Daniela Lešinska, 2.c
Klavierspēle
Jeļena Osipova
I pakāpe Gļebs Jevsejenkovs, 3.c
Klavierspēle
Larisa Maļkova
I pakāpe Alisa Siņajeva, 4.c
Klavierspēle
Vera Borodunova
I pakāpe Darja Sedova, 6.c
Klavierspēle
Lidija Doroņina
I pakāpe Anna Diklaba, 7.c
Klavierspēle
Larisa Maļkova
I pakāpe Oļesja Goroškova, 7.c
Klavierspēle
Tatjana Siņica
I pakāpe Elizabete Kristīne Fjodorova, 8.cZvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:00 līdz 8:40
2. stundano 8:45 līdz 9:25
3. stundano 9:35 līdz 10:15
pusdienas 1.-3. kl.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas 4.-5. kl.
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas 6.-7. kl.
6. stundano 12:35 līdz 13:15
pusdienas 8.-11. kl.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Izglītība Rīgā.Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu