E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Par skolu
Par skolu > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s    n o t e i k u m i

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē." Ministru kabineta noteikumi Nr. 591. Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 17. §)

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 88. vidusskolā (26.04.2023);


DOKUMENTU IESNIEGŠANA MĀCĪBĀM 1.KLASĒS

1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība

UZŅENŠANA MĀCĪBĀM 10.KLASĒS

No 2020. gada septembra Rīgas 88. vidusskola īsteno jaunu 10. klašu vispārējās izglītības programmas saturu. Izglītojamiem tiek piedāvāts apgūt vispārējā, optimālā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus, izvēloties vienu no 3 mācību plāniem.

2023./2024. Mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvāta iespēja apgūt šādus plānus:

Uzņemšana notiks konkursa kārtībā atbilstoši šādiem kritērijiem:
  1. gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm ;
  2. gada vērtējums latviešu valodā apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāks par 5 ballēm;
  3. vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35%.

Jāiesniedz:

  1. iesniegums uz 10. klasi - lejuplādēt šeit Iesniegums uz 10. klasi;
  2. apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
  3. sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu).

Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā izglītojamā mācību sasniegumus, beidzot 9.klasi (augstākminētie kritēriji Nr. 1 un Nr. 2)

Tālruņi uzziņām:
67474349; 67810722 (skolas lietvedība);
67474358 (mācību daļa)


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>