E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā    i n f o r m ā c i j a

  SKOLĒNU  SKAITS  

Skolā mācās 1094 skolēni (uz 2023. gada 1. septembri), 44 klašu komplekti, no tiem:

  • 1.- 6. kl. - 22 klašu komplekti - 559 skolēni;
  • 7.- 9. kl. - 15 klašu komplekti - 377 skolēni;
  • 10.- 12. kl. - 7 klašu komplekti - 158 skolēni;

Skolā tiek īstenota pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas

n.p.k. PROGRAMMAS NOSAUKUMS LIC. NUMURS / ID SKOLĒNU SKAITS
1. Pamatizglītības programma (21011111) V_6962 212
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121) V_3128 531
3 Pamatizglītības mūzikas padziļinātās apguves programma ar noteiktiem augstākiem plānotajiem rezultātiem (21017111) V_6961 64
4. Pamatizglītības mazākumtautību mūzikas padziļinātās apguves programma ar noteiktiem augstākiem plānotajiem rezultātiem (21017121) V_3891 129
5. Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) V_3127 158


  PEDAGOGU  SKAISTS  

Skolā strādā 104 pedagoģiskie darbinieki un 39 tehniskie darbinieki.

Skolā notiek interešu izglītības nodarbības:
  • Mūzikas individuālās stundas: klavierspēle, akardeons, sintezators, vijole, fleita;
  • Koris;
  • Horeogrāfija;
  • Teātris;
Skolā strādā atbalsta personāls: logopēds, psihologi, sociālie un speciālie pedagogi.

Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu drošībai un skolas telpu labiekārtošanai.
Stundas notiek mājīgos kabinetos, veikta logu nomaiņa, ierīkotas novērošanas kameras.
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>