E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Skolas speciālisti
S k o l a s    s p e c i ā l i s t i

S K O L A S    S P E C I Ā L I S T U    P I E Ņ E M Š A N A S   L A I K I
Jūs varat iepriekš piesakoties pa tālruni 67474349 (sekretāre), e-pasts r88vs@riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv

S K O L A S    V A D Ī B A
Agnese Bēce Izglītības iestādes vadītājs Trešdien, no plkst.13:30-14:30
Piektdiena,no plkst.13:30-14:30
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474353
Aiga Bēvalde Direktores vietn. izglītības jomā 6.,8.,9.,12.klase Otrdien,no plkst. 13:00-15:00
Ceturdien,no plkst. 13:00-15:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474358
Helga Kižlo Direktores vietn. izglītības jomā 5.,7.,10.,11.klase Trešdien, no plkst.11:00-17:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474358
Tamāra Muzičenko Direktores vietn. izglītības jomā
1.-4.klase
Katru dienu, no plkst.09:00-14:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474358
Marina Leļamera Direktores vietn. izglītības jomā (IKT) iepriekš piesakoties mlelamera@edu.riga.lv
vai rakstot elektroniskajā žurnālā www.mykoob.lv
Lilija Pišune Dirktora vietniece saimnieciskā daļā Katru dienu, no plkst.09:00-12:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474351

A T B A L S T A    P E R S O N Ā L S
Jeļena Sudņicka Logopeds Pirmdien, no plkst.09:00-11:00
Trešdien, no plkst.09:00-11:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474355
Sanita Tīde Sociālais pedagogs
Speciālais pedagogs
Pirmdien, no plkst.09:00-15:00
Trešdien, no plkst.09:00-14:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474346
Skaidrīte Rituma Sociālais pedagogs Pirmdien, no plkst.09:00-15:00
Trešdien, no plkst.09:00-14:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474346
Oksana Saveļjeva Izglītības psihologs Pirmdien, no plkst.10:00-12:00
Trešdien, no plkst.10:00-12:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474356
Jeļena Lagutina Izglītības psihologs
Speciālais pedagogs
Trešdien, no plkst.10:00-12:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474356
Nadežda Apeņko
Nadežda Maļiņina
Medmāsas saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474347
Irēna Nedzvecka
Ksenija Labada
Bibliotekāres Apkalpošanas laiks
7:30-11:30; 12:00-15:00
saskaņojot tikšanos pa tālruni 67474352
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
pusdienas ēd 1. - 2. klases
3. stundano 09:45 līdz 10:25
pusdienas ēd 3. - 4. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 5. - 6. klases
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>