E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā    i n f o r m ā c i j a

  SKOLĒNU  SKAISTS  

Skolā mācās 1214 skolēni (uz 2021. gada 1. septembri), 47 klašu komplekti, no tiem:

 • 1.- 4. kl. - 16 klāsu komplekti - 425 skolēni;
 • 5.- 9. kl. - 25 klāsu komplekti - 638 skolēni;
 • 10.- 12. kl. - 6 klāsu komplekti - 151 skolēni;

Skolā tiek īstenota pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas

n.p.k. PROGRAMMAS NOSAUKUMS LIC. NUMURS / ID SKOLĒNU SKAITS
1. Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121) V_3128 529
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121) 8776 57
3. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (21012121) 8779 178
4. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (21013121) 8780 85
5. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma (21014121) 8777 75
6. Pamatizglītības mazākumtautību programma (21017121) V_3891 139
7. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) K8775 20
8. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011) K8774 26
9. Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) V_3127 105


  PEDAGOGU  SKAISTS  

Skolā strādā 106 pedagoģiskie darbinieki un 39 tehniskie darbinieki.

Pedagoģisko darbinieku izglītība:
 • Augstākā izglītība - 101 (95.3 %);
  • no tiem Augstākā pedagoģiskā - 85 (80,2 %)
 • Mācās - 8 (7.5 %);
  • no tiem Augstākā izglītība nepabeigta (mācās)- 5 (4.7 %);
 • Maģistri - 61 (57.5 %)
  • no tiem Pedagoģijas maģistri - 53 (50 %);
 • Pedagoģijas zinātņu doktora grāds - 1 (0.9 %).
Skolā notiek interešu izglītības nodarbības:
 • Mūzikas individuālās stundas: klavierspēle, akardeons, sintezators, vijole, fleita;
 • Koris;
 • Horeogrāfija;
 • Teātris;
Skolā strādā atbalsta personāls: logopēds, psihologi, sociālie un speciālie pedagogi.

Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu drošībai un skolas telpu labiekārtošanai.
Stundas notiek mājīgos kabinetos, veikta logu nomaiņa, ierīkotas novērošanas kameras.
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
pusdienas ēd 1. - 2. klases
3. stundano 09:45 līdz 10:25
pusdienas ēd 3. - 4. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 5. - 6. klases
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>