E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā    i n f o r m ā c i j a

2020./2021. m.g. skolā mācās 1314 skolēni, strādā 110 pedagoģiskie darbinieki un 39 tehniskie darbinieki.Skolā tiek īstenota pamatizglītības 2.apakšprogramma ar 6 licenzētām programmām.

Pamatskolas virzieni:
 • Vispārizglītojošā programma;
 • Padziļināta matemātikas apguve;
 • Padziļināta angļu valodas apguve;
 • Padziļināta mūzikas apguve;
Vidusskolā ir šādi virzieni:
 • Vispārizglītojošais viziens;
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas viziens (padziļināti apgūst matemātiku un programmēšanu);
  *visās izglītības programmās apgūst otro svešvalodu – vācu valodu.
Skolā notiek interešu izglītības nodarbības:
 • Mūzikas individuālās stundas: klavierspēle, akardeons, sintezators, vijole, fleita;
 • Koris;
 • Horeogrāfija;
 • Teātris;
Skolā strādā atbalsta personāls: logopēds, divi psihologi un divi sociālie pedagogi.

Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu drošībai un skolas telpu labiekārtošanai. Stundas notiek mājīgos kabinetos, veikta logu nomaiņa, ierīkotas novērošanas kameras.
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:45 līdz 09:25
3. stundano 09:35 līdz 10:15
4. stundano 10:35 līdz 11:15
5. stundano 11:35 līdz 12:15
6. stundano 12:35 līdz 13:15
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>